نگاره اصلی نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران   چکیده     وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش ها و مشکلات آن، بر جوانب ...

ادامه مطلب

نگاره اصلی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر

میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر

میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر طرح مسئله نشاط یا شادی یک وضعیت عاطفی است که احساسات مختلف (از رضایت تا اوج شادی) را در ...

ادامه مطلب