نگاره اصلی نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران   چکیده     وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش ها و مشکلات آن، بر جوانب ...

ادامه مطلب

نگاره اصلی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر

میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر

میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر طرح مسئله نشاط یا شادی یک وضعیت عاطفی است که احساسات مختلف (از رضایت تا اوج شادی) را در ...

ادامه مطلب

نگاره اصلی بانک ها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد2

بانک و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد

بانک و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد   فصل اول نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري در رشد و توسعه اقتصادي مقدمه يكي از تحولاتي كه از...

ادامه مطلب

نگاره اصلی مرکز توریست درمانی خلیج فارس 2

مرکز توریست درمانی خلیج فارس

مرکز توریست درمانی خلیج فارس مقدمه به طور کلی سلامت با مجموعه ایی از علم پزشکی و امکانات مکمل آن و طبیعت و جاذبه هایش محقق می شود. بر...

ادامه مطلب