نگاره اصلی نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران   چکیده     وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش ها و مشکلات آن، بر جوانب ...

ادامه مطلب

نگاره اصلی بانک ها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد2

بانک و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد

بانک و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد   فصل اول نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري در رشد و توسعه اقتصادي مقدمه يكي از تحولاتي كه از...

ادامه مطلب