نگاره اصلی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر

میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر

میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر طرح مسئله نشاط یا شادی یک وضعیت عاطفی است که احساسات مختلف (از رضایت تا اوج شادی) را در ...

ادامه مطلب

نگاره اصلی مرکز توریست درمانی خلیج فارس 2

مرکز توریست درمانی خلیج فارس

مرکز توریست درمانی خلیج فارس مقدمه به طور کلی سلامت با مجموعه ایی از علم پزشکی و امکانات مکمل آن و طبیعت و جاذبه هایش محقق می شود. بر...

ادامه مطلب