نمایش دادن همه 1 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شبکه های صنعتی

10,000 تومان
شبکه های صنعتی به منظور اشتراک گذاری اطلاعات و امکانات مابین کنترلرها و تجهیزات به کار می رود. شبکه صنعتی یک مسیر یا گذرگاه جهت تبادل دیتا ایجاد می کند. این مسیر همانند یک جاده برای عبور اتومبیل ها می باشد، با این تفاوت که در شبکه صنعتی، دیتا تبادل می شود. پروتکل یک شبکه نحوه کد دهی دیتا و چگونگی ارسال و دریافت و سایر موارد مرتبط با آن را مشخص می کند. تا قبل از ابداع شبکه های صنعتی اطلاعات از سنسورها و عملگرها با سیم کشی مستقیم به کنترلر منتقل می گردید اما با ابداع شبکه های صنعتی و استفاده از آن ها این امکان به وجود آمد که سیگنال های الکتریکی ابتدا به دیتا تبدیل شده و این دیتا توسط شبکه های صنعتی به کنترلر منتقل می گردد.